აღწერა

ბუჩქოვანი, წყლის და მზის მოყვარული, ყვავილოვანი