კომპანია „საქართველოს ნერგები“ გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

  • ბაღის დაგეგმარება;
  • ნიადაგის მომზადება;
  • მცენარეების სხვლა-ფორმირება;
  • შეწამვლა და ნიადაგის განოყიერება;
  • მცენარის დარგვა/გადარგვა;
  • მცენარეების ტრანსპორტირება;
  • ბალახის დათესვა, რულონური გაზონის მოტანა, დაგება;
  • პროფესიონალი მებაღეების კონსულტაცია;
  • ბაღის ხანგრძლივი მოვლა-პატრონობა;